Kráľovský Chlmec

Vyskloňované: 
Kráľovskom Chlmeci